กรุ๊ปเลือด

กรุ๊ปเลือด สำคัญอย่างไร มาร่วมไขคำตอบไปด้วยกัน

กรุ๊ปเลือด คืออะไร สำคัญกับร่างกายอย่างไรบ้าง

กรุ๊ปเลือด ที่เราได้ยินนั้นมีความหมายอย่างไรกันนะ หมู่เลือดเป็นตัวบอกความแตกต่างของเลือด ทราบได้จากการเจาะตรวจเลือด โดยดูจากจากสารที่มีชื่อว่า แอนติเจน ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็น ที่คนเราควรรู้เนื่องจากจะช่วยให้แพทย์หยิบยื่นความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที่ในกรณีมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดซึ่งต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเลือดนั่นเอง

หมู่เลือดสำคัญอย่างไร ?

เราาทุกคนควรทราบกรุ๊ปเลือดของตัวเอง เนื่องจากจะช่วยเวลาเจ็บป่วย ทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ในกรณีของการบริจาคเลือด บริจาคอวัยวะ และในกรณีของผู้ป่วยต้องเข้ารับการเปลี่ยนถ่ายเลือดซึ่งหากผู้ป่วยไม่ทราบ หรือแจ้งกรุ๊ปเลือดผิด อาจส่งผลอันตรายต่อผู้ป่วยได้

ทั้งนี้ ความแตกต่างของเอนติเจนในแต่ละคนจะถูกถ่ายทอดกันมาทางพันธุกรรม โดยหากพ่อหรือแม่มีกรุ๊ปเลือดใด เด็กจะมีกรุ๊ปเลือดเหมือนพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งได้ โดยมีชนิดของหมู่เลือดทั้ง 4 ชนิดดังนี้

กรุ๊ปเลือด มีอะไรบ้าง?

กรุ๊ปเลือดมีอะไรบ้าง หมู่เลือดในปัจจุบันเเละทางการเเพทย์นั้นถูกเเบ่งออกเป็น 4 ชนิด ซึ่งมีทั้งหมด 2 ระบบใหญ่ๆ ด้วยกัน ซึ่งเราไปค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

1. กรุ๊ป A 

กรุ๊ป A คือ หมู่เลือดที่มีแอนติเจนชนิดเอ ที่เซลล์เม็ดเลือดแดง และมีสารแอนติบอดีชนิด แอนติ-บี ในพลาสม่า

2. กรุ๊ป B

กรุ๊ป B หมู่เลือดที่มีแอนติเจนชนิดบี ที่เซลล์เม็ดเลือดแดงและมีสารแอนติบอดีชนิด แอนติ-เอ ในพลาสม่า

3. กรุ๊ป O 

กรุ๊ป O คือ หมู่เลือดที่ไม่มีแอนติเจน แต่มีแอนติบอดีทั้งชนิด แอนติ-เอ และแอนติบี ในพลาสม่า

4. กรุ๊ป AB

กรุ๊ป AB คือ หมู่เลือดที่มีแอนติเจนทั้งชนิดเอและบี แต่ไม่มีแอนติบอดีชนิดเอและบีในพลาสม่า

ในบางกรณีเซลล์เม็ดเลือดแดงอาจมีแอนติเจนชนิดอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น แอนติเจนชนิด อาร์เอชดี (RhD Antigens) ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ

  • อาร์เอชบวก (Rh Positive – Rh+) ผู้ที่หมู่เลือดเลือดดังกล่าวจะมีแอนติเจนชนิดอาร์เอช (Rh antigens) และสามารถรับเลือดได้ทั้งชนิดอาร์เอชบวก และ อาร์เอชลบ
  • อาร์เอชลบ (Rh  Negative – Rh-) ผู้ที่มีหมู่เลือดนี้จะไม่มีแอนติเจนชนิดอาร์เอชที่เซลล์เม็ดเลือดแดง และสามารถรับเลือดได้แค่เพียงชนิดอาร์เอชลบเท่านั้น

หมู่เลือด

ทั้งนี้ระบบเลือดแบบอาร์เอช กรุ๊ปเลือดพิเศษ แบ่งการระบุหมู่เลือดออกเป็น 8 กรุ๊ปดังนี้

  1. เอ อาร์เอชบวก (A+)
  2. เอ อาร์เอชลบ (A-)
  3. บี อาร์เอชบวก (B+)
  4. บี อาร์เอชลบ (B-)
  5. กรุ๊ปเลือด o+ คือ โอ อาร์เอชบวก (O+)
  6. โอ อาร์เอชลบ (O-)
  7. กรุ๊ปเลือดab+คือ เอบี อาร์เอชบวก (AB+)
  8. เอบี อาร์เอชลบ (AB-)

โดยกรุ๊ป โอ อาร์เอชลบ กรุ๊ปเลือดที่มีมากที่สุดในโลก เป็นกรุ๊ปที่ปลอดภัยสำหรับคนทุกหมู่เลือด เพราะเข้ากันได้กับทุกหมู่เลือด จึงมักถูกใช้ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อแพทย์ไม่ทราบหมู่เลือดนั่นเอง

หากไม่ทราบหมู่เลือด ควรทำอย่างไร?

วิธีที่ช่วยให้ทราบกรุ๊ปของเลือดได้อย่างถูกต้องที่สุด คือการตรวจหมู่เลือด ซึ่งเป็นวิธีการตรวจเลือดที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการตรวจทราบว่าตนเองมีหมู่เลือดใด อีกทั้งยังมีความส่วนสำคัญอย่างมากในการรักษาต่างๆ หากบอกหมู่เลือดผิด อาจจะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะคะ

ตรวจเลือด